Home | Results| Syllabus 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NOTICE BOARD

प्रस्तावना

तंत्र शिक्षणाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे व प्रसारामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुविधे साठी १९८६ मध्ये व्यवसाय प्रमाणपत्र  अभ्यास क्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवसाय शिक्षण मंडळाची निर्मिती करण्यात आली .वाढते औद्योगीकीकरण , बदलते तंत्रज्ञान ,सामाजिक आणि आर्थिक बदल यांचा विचार करता रोजगार व स्वयंरोजगार यांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने कुशल / अर्धकुशल स्वरूपाची व्यवसाय शिक्षणाची गरज निर्माण होत आहे .तंत्र व व्यवसाय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळातर्फे अल्प मुदतीचे दैनंदिन जीवनावश्यक अशा विषयाचे प्रशिक्षण देऊन स्वबळावर रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांसमोर  ठेवण्यात आले आहे . उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील या मंडळाचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय असून सहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालये  व प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत मंडळाचे कामकाज चालते.सध्या या मंडळाचे कार्यालय शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत , दुसरा मजला , ४९ , खेरवाडी , अलियावर जंग मार्ग ,वांद्रे (पूर्व ),मुंबई - ५१ येथे कार्यरत आहे .


व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाची कार्ये

१. मंडळाकडे सोपविलेल्या निरनिराळ्या प्रमाणपत्र  परीक्षा व व्यवसाय परीक्षा यासाठी अभ्यासक्रम ठरविणे व त्यानुसार परीक्षा घेणे .

२. परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करणे .

३. परीक्षेचे निकाल जाहीर करून अंतिम परीक्षेचे यशस्वी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र प्रदान करणे ..

४. मंडळाने ठरविलेले अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी इच्छुक शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देणे .

५. विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी  पाठ्यपुस्तके / संदर्भ पुस्तके / दृकश्राव्य साधने ठरविणे.साधने व उपकरणे यांची यादी तयार करणे .अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी नेमावयाच्या शिक्षकांची किमान शैक्षणिक अर्हता ,कार्यभार व अनुभव ठरविणे  .

६.विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे आवश्यकतेनुसार  पाठ्यक्रम तयार करणे , त्यात सुधारणा करणे आणि उपरोक्त प्रकरणी आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास मंडळे व आवश्यकतेनुसार  उपसमित्या नेमून योग्य ते कार्यवाही करणे .

 

QUICK LINKS
» Program Curriculum
» Our Inspiration
» Amenities
» MSBVE Publication
» MSBVE Staff
» Photo Gallery
» Academics
» Events
» Achievements
» MSBVE in Media
Home | About Us | Contact Us
Copyright © MSBVEE 2010.